شعر من پرده هر لولي بازاري نيست‌
که مرا حرفه شود
که مرا نان بخشد
که مرا جامه دهد
و مرا در رده مزدبگيران مقدم دارد
شعر من زاده ايمان من است‌
همه احساس‌، همه تدبير است‌
شعر من تصوير است ...

 

 

 

به نقل از "لانگ شات":

حسابش ساده‌ست. همین‌که کج‌کج نگاه‌مان می‌کنی، می‌فرمایی:
«واقع ‌بین باش»...
یعنی دلت با ما نیست.

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید